Thomas Sankara & George Faisan (5 days before his assassination)
source

Thomas Sankara & George Faisan (5 days before his assassination)

source

  1. wargrass reblogged this from katebomz
  2. myownsweetescape reblogged this from katebomz and added:
    I love Thomas Sankara.
  3. addistwaalem reblogged this from katebomz
  4. katebomz posted this